Přeskočit na obsah

Frekvence zdraví…přijetí polarit

Srdce vytváří ochranné elektromagnetické pole, stále vybalancovává do rovnováhy a udržuje takto frekvenci odpovídající vibraci Života-Zdraví, je to životmilující vysokovibrační léčivá i uzdravující síla.


    Naše ochranné pole vibruje v naší frekvenci a vše co pulzuje na jiné, nás míjí …. nedotýká se nás to a vyzařujeme svou jedinečnost, tvoříme z radosti a lásky, plyneme v proudu Života v rovnováze.
  Pokud je však např. Váš rod zatížen kupříkladu existenčním strachem, potkáváte se tedy vibračně a projeví se ve Vaši realitě, kousek Vás je ,,zachycen,, a nejste v souladu s Vaším ochranným polem.
 
   Jakmile pochopíme a přijmeme princip polarit a kontrastů….že, Váš výchozí bod je sever, to si však uvědomíte díky existenci jižního a  pochopíte, že – jste na severu. 
Vidíte-li  ne-moc víte, že opakem je zdraví, Váš výchozí bod je tedy zdraví – jste zdraví. ( Nejen tím, co vidím. Ukazuje se opak toho co jsem já – ……., jelikož “Já“ sama sebe nemohu vidět. Potřebuji tedy zrcadlo, které mi ale nabídne opak mne.)

Přijetím obou polarit, jakožto rovnocenných partnerů.
Propouštíte úroveň hodnotitele /ego/a vstupujete na území vědomé lidské bytosti, která tvoří ze srdce …..mysl /elektro/ sestoupí do srdce/magnet/ do elektromagnetického pole-harmonie.

   Máte však v sobě Sílu,  která Vás vede k uvědomění, co a proč Vás drží v opaku tohoto Vašeho přirozeného nastavení – Vašeho výchozího bodu. Tato Síla má schopnost vše zesílit a zviditelnit ….strachy, rušivé emoce, myšlenkové vzorce i implantované představy o sobě samých……..

    Dá se říci, že tato Vaše vnitřní Síla je v pozici přítele, který odhaluje a ukazuje, aby jste mohli udělat změnu a prožívat ,,Svůj Život,, Naslouchejte a důvěřujte tomuto svému niternému ,,příteli,, pohybuje se totiž i ve frekvencích, kde je vše to, co Vám zabraňuje prožívat život ,,naplno,,….. umožní Vám setkání tváří v tvář….jen na Vás je rozhodnutí, přijmete-li a opustíte jíž tento ,,svůj,, nepodpůrný aspekt z pozice pochopení, že je to součást celku a že je vše v pořádku….. Vstoupíte tak zpět do svých vibrací, které se tímto mohly navýšit … probíhá vylaďování a uzdravování.

    Každý a vše vibruje ve své frekvenci, My i např. strachy…. pokud se však vibračně shodujete a pocítíte ho ….  prožijte si ho naplno, ale jakmile pomine propusťte ho…. tento strach už máte  pochopen, přijat a navždy načten ve svém informačním systému v databance. Příště se objeví oslaben, nebo už nepřijde, už nad Vámi nemá moc …. ne-moc.   Přišel jeho poločas rozpadu a vy si vyzvedáváte svůj dar, opak strachu je odvaha Právě jste sebe obohatili o krásnou energii – uvědomte si, že obě tyto polarity jsou součástí Vašeho života. 

   Proces propouštění starého a přijímání nového vylaďuje naše Životy ve svém cyklu a rytmu do harmonie a radosti prožitku..

   Není potřeba klást odpor tomu co prožíváte, ať je to co to je a jaké to je, ale spíše v sobě odhalujte kontrasty a přijměte, že jste obojím. Všichni jsme duální bytosti, kdy jedna část je uvnitř a druhá vně, jedna nahoře, druhá dole a žádná není špatně proto, aby druhá mohla být správně. Jedno bez druhého totiž neexistuje, protože je to primárně Jedno rozděleno v polarity-kontrasty, jinak se totiž na naši duální Planetu nedá dostat….nejprve je rozděleno-pak spojováno s přidáním naši osobní jedinečnosti ….

  Je to naše lidské poslání …..
 vše opět sloučit v Jedno a svým jedinečným a originálním způsobem obohatit.

   Gaia funguje na stejném principu polarit, elektromagnetického pole, které je jejím ochranným polem. V případě, že je narušeno, dorovnává a harmonizuje z výchozího bodu. Jediným jejím záměrem je dostat obě polarity nazpět do rovnováhy, sloučit a tím znovu aktivovat /uzdravit/  její přirozené ochranné pole, energii proudící z jejího Srdce chránící a vyživující vše živé … 
slaďte se na všech svých úrovních a ve všech svých aspektech s matkou Zemí …. s Gaiou….
… nyní nás vede k sebelásce, což znamená věnovat pozornost sobě… kam jde pozornost tam jde naše energie, kam jde naše energie to vyživujeme …. věnovat si pozornost, znamená poznávat a přijímat všechny své roviny….. ,,fyzické i mentální,, i to co cítím v srdci ……

Všichni hrajeme ve své Hře, dali jsme svolení se narodit a prožívat ji … 

přijměte svou,,hru,, za svou a objevujte ve svém Životě co stojí za to milovat

– možná, že je to Život sám …. 

    Odkaz na články v *Sdílení* doplní a vše se seskládá v jeden Celek, který obohacuje a inspiruje. www.lodmerkaba.cz
reklama

reklama

Frekvence zdraví…přijetí polarit

Frekvence zdraví…přijetí polarit